Smittspridning - allt med!
Modelleringsuppgift till gymnasiet.

Inkluderat med möjlighet till att ändra:

Immunitet
Vaccinering
Mortalitet
Nativitet
Population
Risk att möta sjuk
Risk att smittas

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)