Clone of BozkovParkRichPicture
Tento rich picture zachycuje problematiku výstavy dětského hřiště na území parku obce Božkov.

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)