Latvijas mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma modelēšana
​Modelis ir paredzēts Latvijas mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma modelēšanai un ir izstrādāts kā maģistra darbs ViA studiju programmas "Sociotehnisku sistēmu modelēšana" ietvaros.

Modeļa autors: Aigars Znotiņš (aigars.znotins@gmail.com)

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)