Projektové řízení
Tento model by měl být schopen sledovat průběh projektu, který řeší vývoj aplikace pro onboarding klienta v bance. Jeho cílem je analyzovat a optimalizovat projektové řízení.

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)