Clone of Model 4 - ​Model til beskrivelse af ændringen af O2 i en tank over tid ved Michaelis-Menten kinetik.
Modellen beskriver ændringen af O2 i en tank over tid ved Michaelis-Menten kinetik. 

Tanken har en tilførsel og en fjernelse af vand ved en vilkårlig hastighed og en respirerende fisk med iltoptagelsesraten VO2.  
Faktorer, som påvirker ændringen af O2 mængden er temperaturen, volumen af tanken, O2 koncentration af det tilførte vand, VO2 af fisken. 

Modellen viser ændringen i mol O2 i en tank over tid. Mængden af ilt afhænger af volumen af tanken, som giver en givet koncentration. Derudover afhænger det af et InFlow med en givet iltkoncentration, et forbrug af ilt ved et iltoptag og et OutFlow. InFlow og OutFlow påvirkes af en flowrate, en start O2 koncentration og en slut O2 koncentration efter forbrug ved respiration. Koncentrationen af O2 påvirkes af temperaturen, som influerer mætningen af O2 i vandet. Temperaturen påvirker derfor også startkoncentrationen og mængden af O2 i tanken samt VO2 af fisken ved respirationen. 

VO2 er påvirket af Vmax, som er den maximale iltoptagelsesrate, og Km der er en halvmætningskonstant, som svarer til res.raten ved halvdelen af Vmax. Km er også et udtryk for affiniteten for ilt, hvor en lav Km indikerer en høj affinitet.
Vmax er påvirket af massen af fisken og den vægtspec.res.rate. Temperatuen påvirker den vægtspec.res.rate og dermed også Vmax, som påvirker VO2. Temperaturen påvirker også mætningen af O2 i tanken, og dermed også VO2. 
Massen påvirkes af en vækst, hvor den øges med 0.0264 kg for hvert mol carbon respireret og dermed assimileret. Km estimeres til 2.8, hvilket giver en VO2 tilsvarende den målte værdi fra Fry & Hart (1948). 
  

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)