Prumysl_populace_bydleni_CLD
Základní CLD dia​gram pro klasický problém Urban Dynamics.

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)