Value concept
Kuvaa IT ratkaisun elinkaaren aikaista arvon muodostumista suhteessa potentiaaliseen arvoon.
IT solution on osa käyttösysteemiä, IT:n vaikutukset käyttösysteemiin realisoituvat hyötyinä tai haittoina.
Riippuen hyötyjen ja haittojen mittaamistarkkuudesta ja kyvystä arvottaa mittaustuloksia, saadaan realisoitunutta arvoa. Realisoitunutta arvoa voidaan verrata potentiaaliseen arvoon ja gapin perusteella tehdä korjaavia toimia käyttöön tai mittaamiseen.Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)