Mamut Modeli
Model, ​"Değişimin Şekli" (Shape of Change) etkinlik kitabında bulunan Mamut Oyunu etkinliğinin bir uzantısı olarak kullanılabilir.

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)