Leverantrsstyrning Models

These models and simulations have been tagged “Leverantrsstyrning”.

Rich picture på vaktmästarverksamheten för projektledningsfallet på SYSA12​.
Rich picture på vaktmästarverksamheten för projektledningsfallet på SYSA12​.