Parkour Models

These models and simulations have been tagged “Parkour”.

Začátek trénování parkouru netrénovanou osobou a zobrazení okolních vlivů působících na tohoto jedince.  Jedinec, osoba nezkušená v oblasti parkouru, začne trénovat parkour
s pomocí parkourového kroužku, v bezpečném prostředí tělocvičny, a
jejích trenérů, které bude poslouchat a učit se od nich, za
Začátek trénování parkouru netrénovanou osobou a zobrazení okolních vlivů působících na tohoto jedince.

Jedinec, osoba nezkušená v oblasti parkouru, začne trénovat parkour s pomocí parkourového kroužku, v bezpečném prostředí tělocvičny, a jejích trenérů, které bude poslouchat a učit se od nich, za podpory a inspirace od parkourové komunity. Své dovednosti zlepšuje bezpečným tréninkem bez přítomnosti trenérů v městském prostředí při snaze vyhnout se konfliktům ze strany ostatních občanů, čímž předchází nepříjemným stykům s policií. Celý tréninkový proces se musí časově podřídit povinnostem jedince, jimiž mohou být škola nebo práce.

Organizace a uskutečnění parkourového workshopu za účelem získání více zákazníků parkourového kroužku.
Organizace a uskutečnění parkourového workshopu za účelem získání více zákazníků parkourového kroužku.