Sport Models

These models and simulations have been tagged “Sport”.

Several scientific studies have shown that a
regime of regular exercise can help drug addicts in fighting their addiction.
This simple CLD tries to illustrate  the
positive social and physical dynamic that sports activity can generate that may
be beneficial in this process. There are also other posi
Several scientific studies have shown that a regime of regular exercise can help drug addicts in fighting their addiction. This simple CLD tries to illustrate  the positive social and physical dynamic that sports activity can generate that may be beneficial in this process. There are also other positive effects of physical exercise that I have not shown. Sports activity  can help increase dopamine levels, which may improve the mood of those fighting drug addiction and  prompt them to stick to their regime of exercises.  

Začátek trénování parkouru netrénovanou osobou a zobrazení okolních vlivů působících na tohoto jedince.  Jedinec, osoba nezkušená v oblasti parkouru, začne trénovat parkour
s pomocí parkourového kroužku, v bezpečném prostředí tělocvičny, a
jejích trenérů, které bude poslouchat a učit se od nich, za
Začátek trénování parkouru netrénovanou osobou a zobrazení okolních vlivů působících na tohoto jedince.

Jedinec, osoba nezkušená v oblasti parkouru, začne trénovat parkour s pomocí parkourového kroužku, v bezpečném prostředí tělocvičny, a jejích trenérů, které bude poslouchat a učit se od nich, za podpory a inspirace od parkourové komunity. Své dovednosti zlepšuje bezpečným tréninkem bez přítomnosti trenérů v městském prostředí při snaze vyhnout se konfliktům ze strany ostatních občanů, čímž předchází nepříjemným stykům s policií. Celý tréninkový proces se musí časově podřídit povinnostem jedince, jimiž mohou být škola nebo práce.

Organizace a uskutečnění parkourového workshopu za účelem získání více zákazníků parkourového kroužku.
Organizace a uskutečnění parkourového workshopu za účelem získání více zákazníků parkourového kroužku.
The number of doping cases at the Olympic Games has soared in the last 10 years. We feel that a systems thinking approach is necessary because it is a complex social and political problem with many underlying factors feeding into the system making it hard to find concrete one-off solutions. A system
The number of doping cases at the Olympic Games has soared in the last 10 years. We feel that a systems thinking approach is necessary because it is a complex social and political problem with many underlying factors feeding into the system making it hard to find concrete one-off solutions. A systems approach will enable us to find leverage points by breaking down the core problem thus making it easier to address the issue.