modell Models

These models and simulations have been tagged “modell”.

Modelleringsuppgift till gymnasiet.  Inkluderat med möjlighet till att ändra:   Immunitet Vaccinering Mortalitet Nativitet Population Risk att möta sjuk Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.

Inkluderat med möjlighet till att ändra:

Immunitet
Vaccinering
Mortalitet
Nativitet
Population
Risk att möta sjuk
Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.  Inkluderat med möjlighet till att ändra:   Immunitet Vaccinering Mortalitet Nativitet Population Risk att möta sjuk Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.

Inkluderat med möjlighet till att ändra:

Immunitet
Vaccinering
Mortalitet
Nativitet
Population
Risk att möta sjuk
Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.  Inkluderat med möjlighet till att ändra:   Immunitet Vaccinering Mortalitet Nativitet Population Risk att möta sjuk Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.

Inkluderat med möjlighet till att ändra:

Immunitet
Vaccinering
Mortalitet
Nativitet
Population
Risk att möta sjuk
Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.  Inkluderat med möjlighet till att ändra:   Immunitet Vaccinering Mortalitet Nativitet Population Risk att möta sjuk Risk att smittas
Modelleringsuppgift till gymnasiet.

Inkluderat med möjlighet till att ändra:

Immunitet
Vaccinering
Mortalitet
Nativitet
Population
Risk att möta sjuk
Risk att smittas