Your browser (Internet Explorer 8 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Menu

New Public Insights

These are recently updated publically accessible Insights. In addition to public Insights, Insight Maker also supports creating private Insights.

Analýza prodiktivity firmy

Lukas Bunat
Model má za účel simulovat vývoj produktivity firmy. Ta je zde závislá na jednotlivých firemních nápadech. Tedy s každým novým nápadem je zvýšené poptávka po zboží dané firmy, a tak má firma zvýšenou produktivitu. To je dáno touho zákazníků po něčem novém. Jak vychází z mikroekonomického

Productivity Company Idea Cycles

  • 4 days 9 hours ago

Pages