Production Models

These models and simulations have been tagged “Production”.

 Faced with a performance gap the two most obvious responses are to work harder or work smarter. There are trade offs associated with each, some obvious, some not so obvious. Derived from  Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems that Never Happened: Creating and Sustaining Process Improvement  

Faced with a performance gap the two most obvious responses are to work harder or work smarter. There are trade offs associated with each, some obvious, some not so obvious.

Derived from Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems that Never Happened: Creating and Sustaining Process Improvement by Repenning and Sterman.

@LinkedInTwitterYouTube

 A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

MRP determines production requirements based on forecasted demand for this week and next week along with the previous weeks stock levels and a safety stock
MRP determines production requirements based on forecasted demand for this week and next week along with the previous weeks stock levels and a safety stock
This is a new company. Designed to produce wooden trays of ash wood that are lightweight and designed to serve a variety of foods. They are very decorative and elegant as well as environmentally friendly. The capacity of the CNC machine is expected to be 120 small and 70 large trays per week. And th
This is a new company. Designed to produce wooden trays of ash wood that are lightweight and designed to serve a variety of foods. They are very decorative and elegant as well as environmentally friendly. The capacity of the CNC machine is expected to be 120 small and 70 large trays per week. And there is currently one employee in each department. The estimated productiworking days.
Feeding product to a packing Machine. The product is stored in a rotating bin and feed to the screw using a Plough
Feeding product to a packing Machine.
The product is stored in a rotating bin and feed to the screw using a Plough
​Cílem modelu je pomocí diagramu kauzálních smyček zachytit vztah mezi počtem  bezpečnostních analytiků, mírou odhalených kybernetických útoků a zastarání  bezpečnostních mechanismů podniku.   V tomto zjednodušeném modelu analytici za pomoci dostupných prostředků odhalují bezpečnostní hrozby
​Cílem modelu je pomocí diagramu kauzálních smyček zachytit vztah mezi počtem
bezpečnostních analytiků, mírou odhalených kybernetických útoků a zastarání
bezpečnostních mechanismů podniku.

V tomto zjednodušeném modelu analytici za pomoci dostupných

prostředků odhalují bezpečnostní hrozby a současně pracují na vývoji

nových detekčních mechanismů. Tím je zmenšena míra zastarání,

která dále ovlivňuje vznik nových hrozeb a míru odhalených útoků.

Diagramu stavů a toků: https://InsightMaker.com/article/178624/Security-Operation-Center

​Cílem modelu je zachytit stav vytíženosti bezpečnostních analytiků v  závislosti na možných událostech, jenž mohou nastat v oddělení  kybernetické bezpečnosti. Model zachycuje události nastalé v řádu  hodin, během chodu oddělení.  V tomto zjednodušeném model analytici zpracovávají příchozí  be
​Cílem modelu je zachytit stav vytíženosti bezpečnostních analytiků v 
závislosti na možných událostech, jenž mohou nastat v oddělení 
kybernetické bezpečnosti. Model zachycuje události nastalé v řádu 
hodin, během chodu oddělení.

V tomto zjednodušeném model analytici zpracovávají příchozí 

bezpečnostní incidenty. Ve zbylém čase se věnují vývoji nových 

bezpečnostních opatření. Míra příchodu bezpečnostních incidentů 

závisí na úrovni zastarání organizace, respektive vybavení a 

připravenosti čelit novým kybernetickým hrozbám. Zastarávání

závisí na několika faktorech. V první ředě je ovlivněno přívalem nově

odhalených, či vzniklých zranitelností. Dále je ovlivněnou mírou

vytíženosti pracovníků, kteří ve zbylém čase zranitelnosti odstraňují 

vývojem nových bezpečnostních opatření. Vznik nových zranitelností

je pak ovlivněn faktorem zastarání a počtem hackerů útočících na 

organizaci. V závislosti na míře zastarání, jsou pak hackeři postupně 

odhalováni a chytáni.

Diagram kauzálních smyček: https://insightmaker.com/article/179088/Security-Operation-Center-CLD


 A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

 A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

 A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

A production push model of a series hook up of machines in a discrete production environment

Feeding product to a packing Machine. The product is stored in a rotating bin and feed to the screw using a Plough
Feeding product to a packing Machine.
The product is stored in a rotating bin and feed to the screw using a Plough
It is a Balanced Loop Model of Production. Production is driven by the gap between  Target Inventory and Inventory as well as orders.
It is a Balanced Loop Model of Production. Production is driven by the gap between  Target Inventory and Inventory as well as orders.