Your browser (Internet Explorer 8 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Menu

Production

Clone of Credit Never Happened/Simulation

JamNom

Faced with a performance gap the two most obvious responses are to work harder or work smarter. There are trade offs associated with each, some obvious, some not so obvious.

Derived from Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems that Never Happened: Creating and Sustaining Process Improvement by Repenning and Sterman.

An element of The Perspectives Project at Credit Never Happened at SystemsWiki.org

Perspective Management Performance Production Capability

  • 4 years 3 weeks ago

Clone of Security Operation Center

Stanislava Mildeova
​Cílem modelu je zachytit stav vytíženosti bezpečnostních analytiků v závislosti na možných událostech, jenž mohou nastat v oddělení kybernetické bezpečnosti. Model zachycuje události nastalé v řádu hodin, během chodu oddělení.

V tomto zjednodušeném model analytici zpracovávají příchozí 

bezpečnostní incidenty. Ve zbylém čase se věnují vývoji nových 

bezpečnostních opatření. Míra příchodu bezpečnostních incidentů 

závisí na úrovni zastarání organizace, respektive vybavení a 

připravenosti čelit novým kybernetickým hrozbám. Zastarávání

závisí na několika faktorech. V první ředě je ovlivněno přívalem nově

odhalených, či vzniklých zranitelností. Dále je ovlivněnou mírou

vytíženosti pracovníků, kteří ve zbylém čase zranitelnosti odstraňují 

vývojem nových bezpečnostních opatření. Vznik nových zranitelností

je pak ovlivněn faktorem zastarání a počtem hackerů útočících na 

organizaci. V závislosti na míře zastarání, jsou pak hackeři postupně 

odhalováni a chytáni.

Production

  • 11 months 1 week ago

Clone of Security Operation Center

Stanislava Mildeova
​Cílem modelu je zachytit stav vytíženosti bezpečnostních analytiků v závislosti na možných událostech, jenž mohou nastat v oddělení kybernetické bezpečnosti. Model zachycuje události nastalé v řádu hodin, během chodu oddělení.

V tomto zjednodušeném model analytici zpracovávají příchozí 

bezpečnostní incidenty. Ve zbylém čase se věnují vývoji nových 

bezpečnostních opatření. Míra příchodu bezpečnostních incidentů 

závisí na úrovni zastarání organizace, respektive vybavení a 

připravenosti čelit novým kybernetickým hrozbám. Zastarávání

závisí na několika faktorech. V první ředě je ovlivněno přívalem nově

odhalených, či vzniklých zranitelností. Dále je ovlivněnou mírou

vytíženosti pracovníků, kteří ve zbylém čase zranitelnosti odstraňují 

vývojem nových bezpečnostních opatření. Vznik nových zranitelností

je pak ovlivněn faktorem zastarání a počtem hackerů útočících na 

organizaci. V závislosti na míře zastarání, jsou pak hackeři postupně 

odhalováni a chytáni.

Diagram kauzálních smyček: https://insightmaker.com/article/179088/Security-Operation-Center-CLD


Production

  • 1 year 3 months ago

Pages