Development Models

These models and simulations have been tagged “Development”.

 Some people have found it easier to communicate interactions and their implications with Connection Circles rather than Causal Loop Diagrams. @ LinkedIn ,  Twitter ,  YouTube

Some people have found it easier to communicate interactions and their implications with Connection Circles rather than Causal Loop Diagrams.

@LinkedInTwitterYouTube

Describing how not handling Technical Debt kills effectiveness
Describing how not handling Technical Debt kills effectiveness
 This model is an element of the effective problem solving program. @ LinkedIn ,  Twitter ,  YouTube

This model is an element of the effective problem solving program.

@LinkedInTwitterYouTube

 This is the model of the collaborative model development process which is being developed in a collaborative method to help understand what guidelines might be developed to aid in the model development. @ LinkedIn ,  Twitter ,  YouTube

This is the model of the collaborative model development process which is being developed in a collaborative method to help understand what guidelines might be developed to aid in the model development.

@LinkedInTwitterYouTube

 This model was simply to depict the various function groups on the Make an Insight screen. @ LinkedIn ,  Twitter ,  YouTube

This model was simply to depict the various function groups on the Make an Insight screen.

@LinkedInTwitterYouTube

 This is an example of how to use Folders to enfold insights so others can unfold them later and develop an understanding of the relationships. 
 Mouse over elements for additional information. @ LinkedIn ,  Twitter ,  YouTube

This is an example of how to use Folders to enfold insights so others can unfold them later and develop an understanding of the relationships.

Mouse over elements for additional information.

@LinkedInTwitterYouTube

The following regards information revolving around the overall population of koala's in South-East Queensland. Numerous factors that affect the birth rate of koalas are presented to highlight both the negative and positive impacts that are presented to the population. By Zac O'Brien n8852901
The following regards information revolving around the overall population of koala's in South-East Queensland. Numerous factors that affect the birth rate of koalas are presented to highlight both the negative and positive impacts that are presented to the population.

By Zac O'Brien

n8852901
 Dinámica de la gestión de proyectos de I+D para la solución de una oportunidad o una necesidad de la sociedad. Jymmy Saravia

Dinámica de la gestión de proyectos de I+D para la solución de una oportunidad o una necesidad de la sociedad. Jymmy Saravia

From Fig 12.2 p317 Pigliucci M and Muller GB (2010) Evolution: The Extended Synthesis
From Fig 12.2 p317 Pigliucci M and Muller GB (2010) Evolution: The Extended Synthesis
 Problém časové alokace   Semestrální práce   V této simulaci můžeme pozorovat přibližnou dobu na dokončení projektu, který má zadané parametry, jenž ovlivňují dobu jeho dokončení. Zároveň také znázorňuje zjednodušené nabývání znalostí a nárůst (případně pokles) mzdy v poměru se znalostmi.
Problém časové alokace
Semestrální práce

V této simulaci můžeme pozorovat přibližnou dobu na dokončení projektu, který má zadané parametry, jenž ovlivňují dobu jeho dokončení. Zároveň také znázorňuje zjednodušené nabývání znalostí a nárůst (případně pokles) mzdy v poměru se znalostmi.

Celý model obsahuje 3 hladiny - vývojový čas, plat a znalosti vývojářů. Mezi parametry, jenž lze zadávat a jenž ovlivňují celkovou dobu vývoje, patří: počet vývojářů (1 - 10), základní mzda (35.000 - 120.000), termín (1 - 6) a obsáhlost projektu (0.4 - 2).

Celkový počet vývojářů a znalosti vývojářů ovlivňují výslednou mzdu jednotlivých vývojářů. Termín určuje za jak dlouhou dobu si přeje klient projekt dokončen (pravý čas se dozví v simulaci) a obsáhlost projektu představuje o jak velký projekt se jedná.

V simulaci lze pozorovat tři grafy. První porovnává požadovaný čas s reálným časem stráveným na projektu, spolu s křivkou komplexnosti jednotlivých prvků, které se vyskytly během vývoje. Druhý graf nám ukazuje nárůst znalostí aktuálního týmu (tým se znalostí 1 dokonale rozumí dané problematice) a na třetím grafu lze vidět vývoj mzdy vývojářů během projektu (mzda je závislá na znalostech, tedy graf má stejný tvar).