Your browser (Internet Explorer 8 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Menu

Value

Value concept

Harri Töhönen
Kuvaa IT ratkaisun elinkaaren aikaista arvon muodostumista suhteessa potentiaaliseen arvoon.
IT solution on osa käyttösysteemiä, IT:n vaikutukset käyttösysteemiin realisoituvat hyötyinä tai haittoina.
Riippuen hyötyjen ja haittojen mittaamistarkkuudesta ja kyvystä arvottaa mittaustuloksia, saadaan realisoitunutta arvoa. Realisoitunutta arvoa voidaan verrata potentiaaliseen arvoon ja gapin perusteella tehdä korjaavia toimia käyttöön tai mittaamiseen.


Value

  • 7 years 1 week ago

Pages